Flexible Bearings

Name Length (mm) A2 - Length (mm) Diameter (mm) Inner Diameter (mm) Hole Diameter (mm) Weight (kg)

Flexible Bearing TPH31

79.0 76.0 60.0 22.2 0.9

Flexible Bearing A1869

69.0 45.5 55.4 18.3

Flexible Bearing TPH36

82.5 56.0 70.0 28.2 1.1

Flexible Bearing TPL14

71.0 105 42.0 2.1